En ægtefælle har ret til at få boet efter sin afdøde ægtefælle udleveret til uskiftet bo med fællesbørnene.

Hvis afdøde havde børn med andre end ægtefællen (særbørn), kan ægtefællen også være i uskiftet bo med dem, hvis de giver deres samtykke.

Ægtefællen skal påtage sig at betale afdødes gæld.

Der skal indrykkes en annonce i Statstidende (et proklama), hvor kreditorer bliver bedt om at anmelde deres tilgodehavende inden 8 uger. Hvis ægtefællen fortryder at have påtaget sig afdødes gæld, skal ægtefællen, inden 8 ugers fristens udløb, henvende sig til skifteretten.

Det koster 500 kr. i retsafgift at få boet udleveret til uskiftet bo.​

Man kan ikke få boet udleveret til uskiftet bo, hvis

  • Afdøde og ægtefællen kun havde særeje
  • Afdøde ikke havde børn
  • Afdøde eller ægtefællen er insolvent
  • Boet kan behandles som boudlæg og
  • Normalt heller ikke, hvis boet kan behandles som ægtefælleudlæg
  • Valg af skifteform kan have stor betydning for ægtefællens og arvingernes skattemæssige forhold.

Læs mere om dødsboskat i SKAT´s vejledning, som du kan finde her eller søg råd hos revisor eller advokat.​

Kilde: www.domstol.dk