Arvinger, der er enige om det, kan vælge at skifte privat.

Det betyder, at man skal være enige om, hvordan boet skal deles, herunder hvem der er arvinger. Mindst en af arvingerne skal være myndig og solvent og skal underskrive en erklæring på tro og love herom.

Arvingerne skal udpege en kontaktperson, som skifteretten, skattevæsenet og andre, der skal i forbindelse med boet, kan henvende sig til. Arvingerne skal indrykke proklama i Statstidende.

Arvingerne skal selv lave opgørelse i boet og dele arven imellem sig. Hvis der er umyndige arvinger eller arvinger, der ikke er i stand til at klare sig selv, skal disse arvinger have en værge eller skifteværge.

Retsafgiften er 1.500 kr., hvis den samlede arv er under 1.500.000 kr., og 9.000 kr., hvis arven er over 1.500.000 kr.​

Arvingerne skal indlevere anmodning om privat skifte, solvenserklæring og proklamablanket til skifteretten, inden skifteretten kan udstede skifteretsattesten. Åbningsstatus skal indleveres til skifteretten inden 6 måneder efter, at boet er udleveret til privat skifte. Endelig boopgørelse skal indleveres til skifteretten inden 15 måneder efter dødsdagen.

Skattemæssige konsekvenser

Valg af skifteform kan have stor betydning for ægtefællens og arvingernes skattemæssige forhold.

Kilde: www.domstol.dk