Er formuen ikke over 49.000 kr., når begravelsen er betalt, går boet til afdødes nærmeste efterladte.

Ved den nærmeste efterladte forstås i skifteloven den eller de personer, der havde mest kontakt med afdøde de sidste år. Derfor kan andre end afdødes familie få boet udleveret som boudlæg.

Den, der modtager et boudlæg, hæfter ikke for afdødes gæld, men skal som regel betale begravelsesudgifterne og sørge for, at afdødes lejlighed bliver ryddet.

Der skal betales 500 kr. i retsafgift, hvis der er penge i boet til det.​

​Der skal dog ikke betales retsafgift, hvis boets formuemasse ikke overstiger 15.000 kr., hvis afdøde var under 18 år, eller hvis der ikke er penge til det i boet.

Skattemæssige konsekvenser

Valg af skifteform kan have stor betydning for ægtefællens og arvingernes skattemæssige forhold.

Kilde: www.domstol.dk