Skifteretten vil ca. 14 dage efter dødsfaldet kontakte den person, som bedemanden/sognepræsten har oplyst som kontaktperson.

I nogle tilfælde kan sagen behandles ved et telefonmøde med en medarbejder fra skifteretten. I andre tilfælde vil det være nødvendigt med et møde i skifteretten. Skifteretten vil vejlede om, hvordan boet kan blive behandlet, og så vidt muligt bør boets videre behandling være aftalt på mødet.

Det er derfor vigtigt, at den, der deltager i mødet, har så mange oplysninger som muligt med om afdødes familieforhold og formueforhold. Der må gerne deltage flere end kontaktpersonen. Arvingerne kan indbyrdes aftale, at en anden end kontaktpersonen deltager i mødet.

Mødet er et tilbud til den, der skal behandle boet. Mange vælger i stedet at henvende sig til en advokat eller revisor. En del udfylder selv de nødvendige papirer og indsender dem til skifteretten. I disse sager sker kontakten mellem bobehandleren og skifteretten ved brev eller pr. telefon.​
​ ​

Fuldmagter

Ofte er det praktisk, at en af arvingerne står for behandlingen af boet. I så fald skal de andre arvinger give fuldmagt hertil. Man skal medbringe fuldmagterne til mødet i skifteretten. Man kan få blanketter i skifteretten.

Kilde:​ www.domstol.dk