Hvem anmelder dødsfaldet til skifteretten?

​Skøtt´s Begravelsesforretning

Skifteretten modtager Informationen om et dødsfald fra den dødsanmeldelse som Skøtt´s Begravelsesforretning sender til begravelsesmyndigheden i afdødes bopælssogn.

Hvem skal tage sig af begravelsen?

Normalt tager den nærmeste familie sig af begravelsen. Nogle gange opstår der uenighed om begravelsen eller om, hvem der skal betale.

Læs mere om problemer med begravelsen

Hvad må du, inden du har været i skifteretten?

Indtil skifteretten har taget stilling til, hvordan boet skal behandles, skal de pårørende sørge for, at afdødes værdier bliver opbevaret betryggende.

Inden da må familien ikke begynde at dele eller sælge afdødes ting eller betale regninger.

Når skifteretten har taget stilling til boets behandling, udsteder skifteretten en skifteretsattest som bevis for, at de, der overtager boet, har ret til at råde over afdødes formue.

Møde i skifteretten

Skifteretten henvender sig til anmelderen via E-Boks indenfor 2-4 uger.

Læs mere om mødet i skifteretten

Boudlæg

Hvis afdødes formue ikke overstiger 49.000 kr.,- kan boet blive behandlet som boudlæg.

Ægtefælleudlæg

Hvis afdødes og ægtefællens samlede formue ikke overstiger 850.000 kr.,- bliver hele boet udlagt til ægtefællen.

Læs mere om ægtefælleudlæg​ 

Uskiftet bo

Hvis afdøde efterlader sig børn, kan ægtefællen sidde i uskiftet bo.

Privat skifte

Hvis arvingerne er enige om det, kan boet skiftes privat.

Læs mere om privat skifte

Bestyrerbo

Hvis der ikke foreligger andre muligheder, bliver boet behandlet som bobestyrerbo.

Det gælder også, hvis der er uenighed mellem arvingerne.

Læs mere om bobestyrerbo

Klage over skifterettens afgørelser

Du kan klage over skifterettens afgørelser til landsretten.

Læs mere om klage i skiftesager​

Kilde: www.domstol.dk