En skifteretsattest er dit og dine medarvingers bevis for, at I i fællesskab kan råde over afdødes formue.

Skifteretten udsteder en gratis skifteretsattest, når skifteretten har truffet afgørelse om, hvordan dødsboet skal behandles. 

Du skal vise skifteretsattesten. For eksempel når du hæver afdødes bankkonti, når du sælger hans/hendes bil eller hus, eller når en af arvingerne skal have registreret, at man har arvet værdipapirer. Du skal ikke aflevere den originale skifteretsattest – en ny koster nemlig 175 kr.​

Hvis afdøde ejede fast ejendom, skal du tinglyse skifteretsattesten. For at tinglyse skifteretsattesten skal du anmelde dokumentet ved anvendelse af en digital signatur på www.tinglysning.dk, hvor der også vil være en vejledning i at anmelde dokumentet til tinglysning.

Alle som står på skifteretsattesten, er med til at bestemme, hvad der skal ske med boets formue. For eksempel hvornår gæld skal betales, og hvornår og hvordan arven skal deles. Ofte er det praktisk, at en af arvingerne står for behandlingen af boet. I så fald skal de andre arvinger give fuldmagt hertil.

Kilde: www.domstol.dk