Når vi kontaktes umiddelbart efter et dødsfald, og hvad enten der er tale om en helt enkel eller en stor begravelse, om det er en kirkelig eller ikke kirkelig højtidelighed, så er det blandt andet vores opgave.:

Vi er faguddannede bedemænd og holder os ajourført med hensyn til offentlige myndigheder og juridiske forhold.​

Der er endvidere en lang række opgaver, man efter aftale kan lægge over på os.:

 • Afhenting af dødsattest på sygehus, hos læge eller politi
 • Fremskaffelse af manglende personlige attester
 • Anmeldelse til begravelsesmyndighed
 • Aftale tid og sted for højtideligheden
 • Hjælp til udformning af dødsannonce
 • Formidle kontakt til præsten
 • Indrykning af annoncer i aviser og ugeblade
 • Levering af kiste
 • Levering af ligklæder
 • Levering af urner
 • Levering af kistedekoration og blomster
 • Bestilling af kor, solist
 • Bestilling af trykte sange
 • Transport med rustvogn, (I ind- og udland)
 • Lave aftale med kirkegård og/eller krematorium
 • Kontakt til fagforeninger, sygesikring, gruppelivsforsikring
 • Begravelseshjælp
 • Bestilling af gravsten

Sørge for at begravelseshjælpen fra, Sygesikring DANMARK m.m. kommer til udbetaling.

 • Arrangere mindesamværd
 • Synge ud fra hjem og hospital
 • Transportere urne fra krematorie til kirkegården