Boer, der ikke kan behandles på anden måde, skal behandles af en bobestyrer.

Det drejer sig for eksempel om boer:

  • Hvor gælden er større end formuen
  • Hvor arvingerne ikke er enige om arvens fordeling
  • Hvor arvingerne foretrækker at lade en bobestyrer stå for papirarbejdet
  • Hvor der ikke findes myndige arvinger​

Et bo skal behandles af en bobestyrer, hvis blot en af arvingerne anmoder skifteretten om det.

Arvingerne hæfter ikke for afdødes gæld i et bobestyrerbo.

Skattemæssige konsekvenser

Valg af skifteform kan have stor betydning for ægtefællens og arvingernes skattemæssige forhold.

Kilde: www.domstol.dk