- I tilfælde af dødsfald​

Senest 2 hverdage efter dødsfaldet skal det anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn, også selvom afdøde ikke var medlem af folkekirken.

Du bestemmer selv, og du ønsker selv at stå for at kontakte præsten eller kordegnen eller om vi, som bedemand, skal gøre det.

Begravelse eller bisættelse

Det er sognepræsten der afgør, om afdøde skal begraves eller bisættes. Sognepræsten skal tage hensyn til de ønsker, som afdøde selv har tilkendegivet. 

I forbindelse med dødsfaldet er det derfor vigtig at få afklaret, om der er nedfældet ønsker fra afdøde om, hvordan begravelsen eller bisættelsen skal foregå (ofte i dokumentet Min sidste vilje). Sognepræsten skal yderligere også tage hensyn til familiens ønsker.

Afdødes pårørende har ret til at tage sig af begravelsen, men har ikke pligt hertil. Hvis ingen vil sørge for begravelsen, skal kommunen gøre det. Derved bestemmer kommunen, hvad begravelsen må koste, og herunder også om afdøde skal i de ukendtes grav.

Kontakt os for hjælp

I tilfælde af dødsfald tilbyder vi at give råd, hjælp og vejledning. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg, og derfor bestræber vi os på at hele begravelsesforløbet skal forløbe med omtanke, værdighed og ro. Vi tilbyder at stå for de opgaver i forbindelse med dødsfald, begravelse eller bisættelse, som du finder svære.

Vi har afdelinger i Aabenraa, Rødekro og Løgumkloster, hvor vi altid står klar til at hjælpe. 

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.